QQ表情代码 可用于QQ签名、空间


以前收集的,上传到百度文库里了,现在有博客地址了,当然要发表到博客里了~


[em]e100[/em]  微笑
[em]e101[/em]  撇嘴
[em]e102[/em]  色
[em]e103[/em]  发呆
[em]e104[/em]  得意
[em]e105[/em]  流泪
[em]e106[/em]  害羞
[em]e107[/em]  闭嘴
[em]e108[/em]  睡
[em]e109[/em]  大哭
[em]e110[/em]  尴尬
[em]e111[/em]  发怒
[em]e112[/em]  调皮 
[em]e113[/em]  呲牙
[em]e114[/em]  惊讶
[em]e115[/em]  难过
[em]e116[/em]  酷
[em]e117[/em]  冷汗
[em]e118[/em]  抓狂
[em]e119[/em]  吐
[em]e120[/em]  偷笑
[em]e121[/em]  可爱
[em]e122[/em]  白眼
[em]e123[/em]  傲慢
[em]e124[/em]  饥饿
[em]e125[/em]  困
[em]e126[/em]  惊恐
[em]e127[/em]  流汗
[em]e128[/em]  憨笑
[em]e129[/em]  大兵
[em]e130[/em]  奋斗
[em]e131[/em]  咒骂
[em]e132[/em]  疑问
[em]e133[/em]  嘘...
[em]e134[/em]  晕
[em]e135[/em]  折磨
[em]e136[/em]  衰
[em]e137[/em]  骷髅
[em]e138[/em]  敲打
[em]e139[/em]  再见
[em]e140[/em]  擦汗
[em]e141[/em]  抠鼻
[em]e142[/em]  鼓掌
[em]e143[/em]  糗大了
[em]e144[/em]  坏笑
[em]e145[/em]  左哼哼
[em]e146[/em]  右哼哼
[em]e147[/em]  哈欠
[em]e148[/em]  鄙视
[em]e149[/em]  委屈
[em]e150[/em]  快哭了
[em]e151[/em]  阴险
[em]e152[/em]  亲亲
[em]e153[/em]  吓
[em]e154[/em]  可怜
[em]e155[/em]  菜刀
[em]e156[/em]  西瓜
[em]e157[/em]  啤酒
[em]e158[/em]  篮球
[em]e159[/em]  乒乓 
[em]e160[/em]  咖啡
[em]e161[/em]  饭
[em]e162[/em]  猪头
[em]e163[/em]  玫瑰
[em]e164[/em]  凋谢
[em]e165[/em]  示爱
[em]e166[/em]  爱心
[em]e167[/em]  心碎
[em]e168[/em]  蛋糕
[em]e169[/em]  闪电
[em]e170[/em]  炸弹
[em]e171[/em]  刀
[em]e172[/em]  足球
[em]e173[/em]  瓢虫
[em]e174[/em]  便便
[em]e175[/em]  月亮
[em]e176[/em]  太阳
[em]e177[/em]  礼物
[em]e178[/em]  拥抱
[em]e179[/em]  强
[em]e180[/em]  弱
[em]e181[/em]  握手
[em]e182[/em]  胜利
[em]e183[/em]  抱拳
[em]e184[/em]  勾引
[em]e185[/em]  拳头
[em]e186[/em]  差劲
[em]e187[/em]  爱你
[em]e188[/em]  NO
[em]e189[/em]  OK
[em]e190[/em]  爱情
[em]e191[/em]  飞吻
[em]e192[/em]  跳跳
[em]e193[/em]  发抖
[em]e194[/em]  怄火
[em]e195[/em]  转圈
[em]e196[/em]  磕头
[em]e197[/em]  回头
[em]e198[/em]  跳绳
[em]e199[/em]  挥手
[em]e200[/em]  激动
[em]e201[/em]  街舞
[em]e202[/em]  献吻
[em]e203[/em]  左太极
[em]e204[/em]  右太极

比如在QQ空间里发表的 [em]e198[/em]   跳绳


显示的是:


QQ截图20150228102729.png


有用到的,收藏下就可以了~~~
标签: QQ 代码 其它

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.vxia.net/post-440.html

相关推荐

你肿么看?

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。